คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายภาสกร   ดงทอง
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาอส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31040004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร1-6-326
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอค.11,มอค.12
//------------- 31040004 -------------//
มอค.11
//------------- 31040004 -------------//
มอค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31040004 -------------//
มอค.12
//------------- 31040004 -------------//
มอค.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอต.11,มอต.12
//------------- 31040004 -------------//
มอต.11
กิจกรรม
กิจกรรม
- -
//------------- 31040004 -------------//
มอต.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31040004 -------------//
มอต.12
โฮมรูม
//------------- 31040004 -------------//
มอต.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ