คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.สมประสงค์   เปรมปราโมทย์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวท.บ.การจัดการอุตสาหกรรมยาง
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-1303วิทยาศาสตร์เทคโนโลยียาง2-2-34
3100-0117การควบคุมคุณภาพ3-0-33
3122-2002ยางสังเคราะห์2-0-22
3122-2006ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 10-6-26
3122-2101มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง2-0-22
3122-2103การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยาง1-3-24
3122-8501โครงการ*-*-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000117 -------------//
มอพ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31222101 ---------//
มอพ.11,มอพ.21
//--------- 31222002 ---------//
มอพ.11
//------------------ 31228501 ------------------//
มอพ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31222006 ------------------//
มอพ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31222006 ---------//
มอพ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31222103 ------------------//
มอพ.21
//------------------ 30001303 ------------------//
มอพ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายปรัชญา  กาญจนารัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ