คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายพิศาล   ไชยบุรี
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-211
2104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-214
3104-2201การติดตั้งไฟฟ้า22-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.32,ชฟ.31
//------------- 21001009 -------------//
ชฟ.31
//------------- 21001009 -------------//
ชฟ.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.34,ชฟ.33
//--------- 31042201 ---------//
สอต.21
//------------- 31042201 -------------//
สอต.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001009 -------------//
ชฟ.34
กิจกรรม
กิจกรรม
ชฟ.33,ชฟ.34
//------------- 21042109 -------------//
ชฟ.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.32,ชฟ.31
//------------- 21042109 -------------//
ชฟ.31
โฮมรูม
//------------- 21042109 -------------//
ชฟ.34
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042109 -------------//
ชฟ.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ