ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

121
-
-นิเทศ
ท.1
ท.2
ท.3
ท.4
ท.ยาง
ทผ.1
ทผ.2
ทผ.3
ทฤษฏี2
ทฤษฎี 2
ทฤษฎี1
ทฤษฎี2
ป.ยาง
ป.ตรี
ครัว 1
ครัว 2
ครัว1
ครัว2
คอม1
ข.1
ฝึกงาน
ผ้า 1
ผ้า 2
ผ้า1
111
115
121
122
123
124
125
126
นิเทศ
นิเทศก์
211
216
221
222
223
224
225
226
พละ 01
พละ01
พละ02
พละ03
พละ2
พละ3
411
412
413
414
421
422
424
425
432
433
434
435
441
442
443
444
445
522
523
524
525
532
533
534
535
543
544
545
612
615
621
622
623
631
632
633
634
635
645
702
711
712
715
716
723
724
725
726
731
732
733
734
735
736
741
743
744
745
821
822
823
824
825
826
922
923
924
927
927/1
928
932
933
934
937
938
941
ชก.1
ชก.2
เทียบโอน
รง.ทผ
รง.ชก.
รง.เครื่องปรับอากาศ
รง.ชช
รง.ชย,
รง.ชย.
รง.ชอ.
รง.ติดตั้งไฟฟ้า
ชถ.1
ชถ.2
ชถ.3
ชถ.4
ชถ.5
ชค.4
ชค.5
เขียนแบบ ชก.
ชพ.1
ชพ.2
ชพ.3
ชพ.4
ชพ.5
ชพ.6
ชช.1
ชช.2
ชส.1
ชส.2
ชส.3
ชส.4
ชส.5
ชส.6
ชส.7
ชส.8
ชส.9
ยิม1
ยิม2
ยิม3
civil1
civil2
civil3
civil4
civil5
civil6
civil7
วิทย์2
วิทย์3
com.1
สถานประกอบการ
สนาม
สนามฝึกขับ
ห้องเรียนทฤษฎี 1
ห้องเรียนทฤษฎี 3
ห้องเรียนอิซูซุ
ห้องสมุด1
สอถ.1
สอถ.2
Lab.นิวเมติก
lab.นิวเมติกส์
lab.CNC
ุ631
ุ633
ุ634
ุ645
ุุ632
smart class
t304
T305
T309
t310
T403
T404
t405
t406
t407
t408
t409
t410

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8365669 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.