ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ท.1
ท.2
ท.ยาง
ทผ.1
ทผ.2
ทผ.3
ทผ.4
ทผ.5
ป.ยาง
คอม.1
คอม.2
ข.1
ข.2
ฝึกงาน
ผ้า2
111
115
121
122
123
125
126
นิเทศ
211
212
216
221
222
223
224
225
411
412
413
414
421
422
424
425
432
433
434
435
441
442
443
444
445
611
612
613
614
615
621
622
623
625
631
703
704
711
712
715
716
723
724
725
726
731
732
733
734
735
736
741
743
744
745
821
822
823
824
825
826
922
923
924
925
927
932
933
934
935
937
942
ชก.1
เทียบโอน
รง.ทผ
รง.ชก.
รง.เครื่องปรับอากาศ
รง.เครื่องปรับอากาศ 2
รง.ชช
รง.ชช.
รง.ติดตั้งไฟฟ้า 1
ชถ.1
ชถ.2
ชถ.3
ชถ.4
ชถ.5
ชถ.6
ชถ.7
ชถ.8
ชค.2
ชค.3
ชค.4
ชค.5
เขียนแบบ ชก.
ชพ.1
ชพ.2
ชพ.3
ชพ.4
ชพ.5
ชส.1
ชส.2
ชส.3
ชส.4
ชส.5
ชส.6
ชส.7
ชส.8
ชส.9
CAD/CAM
civil1
civil2
civil3
civil4
civil5
civil6
civil7
com.1
com.2
สนาม
ห้องเรียน ชก.1
ห้องเรียน ชก.2
ศูนย์เน็ต
Lab.นิวแมติกส์
Lab.มาตรวิทยา
Lab.CNC
ุ611
ุ622
t301
t309
t310

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.3023160 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.