ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ท.1
ท.2
ท.3
ท.ยาง
ทผ.1
ทผ.2
ทผ.3
ทผ.4
ทผ.5
ทผ.6
ทฤษฎี 2
ทฤษฎี 3
ป.ยาง
คอม1.
ข.1
ข.2
ข.3
ฝึกงาน
ผ้า 1
ผ้า 2
ผ้า2
111
115
121
122
123
124
125
นิเทศ
นิเทศก์
212
216
221
222
223
224
225
226
พละ1
พละ2
พละ3
พละ4
พละ5
411
412
413
414
421
422
424
425
432
433
434
435
441
442
443
444
445
522
523
524
525
532
533
534
535
542
543
544
545
611
612
613
614
615
621
622
624
625
631
632
633
634
642
645
702
703
711
712
715
716
723
724
725
726
731
732
733
734
736
741
743
745
821
822
823
824
825
826
834
922
923
924
927
932
933
934
935
937
941
942
ชก.1
ชก.2
ชฟ.
เทียบโอน
รง.ทผ
รง.ชก.
รง.เครื่องเย็นฯ
รง.ชช.
รง.ติดตั้งฯ1
รง.ติดตั้งฯ2
ชถ.1
ชถ.2
ชค.1
ชค.3
ชค.4
ชพ.1
ชพ.2
ชพ.3
ชพ.4
ชพ.5
ชส.1
ชส.2
ชส.3
ชส.4
ชส.5
ชส.6
ชส.7
ชส.8
ชส.9
มอถ.2
ยิม1
ยิม2
ยิม3
ยิม4
ยิม5
civil1
civil2
civil3
civil4
civil5
civil6
civil7
วิทย.3
วิทย์ 2
วิทย์2
วิทย์3
com.1
com.2
สถานประกอบการ
สนาม
สนามขับรถ
สนามฝึกขับ
สอถ.1
ศูนย์เน็ต
lab.นิวเมติกส์
lab.มาตรวิทยา
lab.CNC
T304
T305
t310
T402
T403
T404
T405
T406
T407
T408
T410

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8094780 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.