ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2559
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ปวช.1
ชย.11/1 ยานยนต์
ชย.11/2 ยานยนต์
ชย.12/3 ยานยนต์
ชย.12/4 ยานยนต์
ชย.13/5 ยานยนต์
ชย.13/6 ยานยนต์
ชย.14/7 ยานยนต์
ชย.14/8 ยานยนต์
ชก.11/1 เครื่องมือกล
ชก.11/2 เครื่องมือกล
ชพ.11/1 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.11/2 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.11/1 เชื่อมโลหะ
ชฟ.11/1 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.11/2 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.12/3 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.12/4 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.11/1 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.11/2 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.12/3 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.12/4 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.11/1 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ทวิ-ชย.1/1 ทวิภาคี ไม่พบข้อมูลกลุ่ม Add Group
ทวิ-ชย.1/2 ทวิภาคี ไม่พบข้อมูลกลุ่ม Add Group
มอย.16/11 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.16/12 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.17/13 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.17/14 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มออ.11/1 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.11/2 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0113780 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.