ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ บัญชา   ปัญญามงคล
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชฟ.1/121001003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น2 (4)
2ชฟ.1/321001003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น2 (4)
3ชฟ.1/621001003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น2 (4)
4ชธ.2/121001304ไฟฟ้าเบื้องต้น2 (4)
5ชฟ.2/221042102วงจรไฟฟ้า 13 (5)
6มอค.1/131040002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า3 (5)
7มอต.2/131042206ระบบสื่อสารเตือนภัย3 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2826400 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.