ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ /
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ธิดาวรรณ   สรรพศรี
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พบ.1/222011002บัญชีเบื้องต้น 13 (4)
2พบ.3/122012106การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย3 (4)
3พบ.2/122012107การบัญชีอุตสาหกรรมและใบสำคัญ3 (3)
4พบ.2/222012107การบัญชีอุตสาหกรรมและใบสำคัญ3 (3)
5พบ.2/322012107การบัญชีอุตสาหกรรมและใบสำคัญ3 (3)
6พบ.2/422012107การบัญชีอุตสาหกรรมและใบสำคัญ3 (3)
7สบบ.2/132012003การบัญชีต้นทุน 13 (4)
8สบบ.2/232012003การบัญชีต้นทุน 13 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2820241 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.