ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ราชวัตร   นาจำปา
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชส.2/421062103งานก่อสร้างอาคาร 16 (12)
2ชส.2/121062104งานเขียนแบบก่อสร้าง 13 (6)
3ชส.2/221062104งานเขียนแบบก่อสร้าง 13 (6)
4ชส.2/121062114งานระดับก่อสร้าง2 (4)
5ชส.2/221062114งานระดับก่อสร้าง2 (4)
6มอส.2/131062106งานก่อสร้างอาคาร 22 (6)
7มอส.2/231062106งานก่อสร้างอาคาร 22 (6)
8มอส.2/131062111เทคนิคก่อสร้าง 22 (2)
9มอส.2/231062111เทคนิคก่อสร้าง 22 (2)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2802379 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.