ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ เถลิงศักดิ์   สุพรม
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชส.1/121001301เขียนแบบเบื้องต้น2 (4)
2ชส.1/221001301เขียนแบบเบื้องต้น2 (4)
3ชส.1/321001301เขียนแบบเบื้องต้น2 (4)
4ชส.1/421001301เขียนแบบเบื้องต้น2 (4)
5ชส.1/321001302วัสดุก่อสร้าง2 (2)
6ชส.1/421001302วัสดุก่อสร้าง2 (2)
7ชส.2/321062104งานเขียนแบบก่อสร้าง 13 (6)
8ชส.2/421062104งานเขียนแบบก่อสร้าง 13 (6)
9ชส.2/121062202โครงสร้างเบื้องต้น3 (3)
10ชส.2/221062202โครงสร้างเบื้องต้น3 (3)
11ชส.2/321062202โครงสร้างเบื้องต้น3 (3)
12ชส.2/421062202โครงสร้างเบื้องต้น3 (3)
13มอส.1/131060001กลศาสตร์โครงสร้าง2 (2)
14มอส.2/131062102อุปกรณ์อาคาร2 (2)
15มอส.2/231062102อุปกรณ์อาคาร2 (2)
16มอส.2/131062103งานระบบท่อและสุขภัณฑ์2 (6)
17มอส.2/231062103งานระบบท่อและสุขภัณฑ์2 (6)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8553638 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.