ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ จิรโรจน์   เลิศธนเปี่ยมสุข
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชย.3/121012116งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2 (5)
2ชย.3/221012116งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2 (5)
3ชย.3/421012116งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2 (5)
4สอย.1/131012101งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์3 (5)
5สอย.1/231012101งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์3 (5)
6สอย.1/331012101งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์3 (5)
7สอย.1/431012101งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์3 (5)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2748358 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.