ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ พงศธร   สมัครสมาน
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชก.1/121001007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น2 (4)
2ชย.1/621001007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น2 (4)
3ชย.1/921001007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น2 (4)
4ชก.3/421022111งานอบชุบโลหะ3 (6)
5ชก.2/321022113งานสร้างเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน3 (6)
6มอผ.1/131000151ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ2 (3)
7มอผ.1/231000151ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ2 (3)
8มอผ.1/331000151ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ2 (3)
9มอผ.1/431000151ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ2 (3)
10สอผ.1/131000151ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ2 (3)
11สอผ.1/231000151ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ2 (3)
12สอผ.2/131022111การประมาณราคา2 (3)
13สอผ.2/231022111การประมาณราคา2 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5557940 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.