ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ พุตตาล   วรรณทอง
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1สอผ.2/131000107ความแข็งแรงของวัสดุ3 (3)
2สอผ.2/231000107ความแข็งแรงของวัสดุ3 (3)
3มอผ.1/131000115กรรมวิธีการผลิต2 (2)
4มอผ.1/231000115กรรมวิธีการผลิต2 (2)
5มอผ.1/331000115กรรมวิธีการผลิต2 (2)
6มอผ.1/431000115กรรมวิธีการผลิต2 (2)
7มอผ.1/331020001ชิ้นส่วนเครื่องกล3 (3)
8มอผ.1/431020001ชิ้นส่วนเครื่องกล3 (3)
9สอผ.2/131022001งานกระบวนการเครื่องมือกล3 (5)
10สอผ.2/131022002โปรแกรม ซีเอ็นซี2 (4)
11สอผ.2/231022002โปรแกรม ซีเอ็นซี2 (4)
12สอผ.2/231022004เทคโนโลยี แคดแคม3 (5)
13สอผ.1/231022302งานสร้างแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ3 (5)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2792461 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.