ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ เกษม   วัฒนเศรษฐานันท์
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชส.2/321062106งานสำรวจ 12 (4)
2ชส.2/421062106งานสำรวจ 12 (4)
3ชส.3/321062112งานก่อสร้างอาคาร 26 (12)
4ชส.3/421062112งานก่อสร้างอาคาร 26 (12)
5ชส.3/321062116การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2 (2)
6ชส.3/421062116การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2 (2)
7สอส.1/131000101กลศาสตร์วิศวกรรม 13 (3)
8มอส.1/131060006ประมาณราคาก่อสร้าง2 (3)
9มอส.1/131060008การสํารวจ2 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2781911 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.