ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ จักรพันธุ์   บุรณะ
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชฟ.1/121001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น2 (4)
2ชฟ.1/221001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น2 (4)
3ชย.1/121001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น2 (4)
4ชย.1/221001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น2 (4)
5ชย.1/321001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น2 (4)
6ชย.1/421001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น2 (4)
7ชอ.1/321001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น2 (4)
8ชอ.1/421001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น2 (4)
9ชพท.1/121001004งานฝึกฝีมือ3 (6)
10มอผ.1/431000001งานเทคนิคพื้นฐาน3 (5)
11มอย.1/231000001งานเทคนิคพื้นฐาน3 (5)
12มอผ.1/331000004วัสดุช่าง2 (2)
13มอผ.1/431000004วัสดุช่าง2 (2)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.3037100 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.