ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ อรณิชา   เดือนเพ็ง
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พบ.1/320010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
2ชย.1/320010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
3ชย.1/420010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
4ชส.2/320010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
5ชส.2/420010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
6พค.1/422011004การขาย 13 (3)
7พบ.1/322011004การขาย 13 (3)
8พบ.1/422011004การขาย 13 (3)
9พค.1/222011005พิมพ์ดีดไทย 12 (4)
10พค.1/322011005พิมพ์ดีดไทย 12 (4)
11พข.1/222011005พิมพ์ดีดไทย 12 (4)
12พข.2/122012210ศิลปการขาย3 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2782829 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.