ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ บุญนาน   มากสิงห์
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชก.1/121001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น2 (4)
2ชก.1/221001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น2 (4)
3ชพท.1/121001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น2 (4)
4ชพท.1/221001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น2 (4)
5ชย.1/1021001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น2 (4)
6ชย.1/921001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น2 (4)
7ชอ.1/721001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น2 (4)
8ชอ.1/821001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น2 (4)
9มอข.1/131000002เขียนแบบเทคนิค2 (4)
10มอผ.1/131000002เขียนแบบเทคนิค2 (4)
11มอผ.1/231000002เขียนแบบเทคนิค2 (4)
12มอผ.1/331000002เขียนแบบเทคนิค2 (4)
13มอผ.1/431000002เขียนแบบเทคนิค2 (4)
14มอย.1/131000002เขียนแบบเทคนิค2 (4)
15มอย.1/231000002เขียนแบบเทคนิค2 (4)
16มอย.1/331000002เขียนแบบเทคนิค2 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8325310 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.