ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ณัฐวุฒิ   เชื้อชัย
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พข.1/120010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
2พข.1/220010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
3ชย.1/720010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
4ชย.1/820010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
5พค.2/422012416ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น2 (4)
6พค.2/522012416ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น2 (4)
7มบค.1/132042014ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์3 (4)
8มบค.1/232042014ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์3 (4)
9สบค.1/132042014ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์3 (4)
10สบค.1/232042014ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์3 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5700829 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.