ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ จุฑาทิพย์   ชัยนิลพันธ์
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชช.2/120010007ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ2 (3)
2ชช.2/220010007ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ2 (3)
3ชช.2/320010007ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ2 (3)
4ชช.2/420010007ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ2 (3)
5พข.1/122001001ธุรกิจทั่วไป2 (2)
6พค.1/122011005พิมพ์ดีดไทย 12 (4)
7พค.1/422011005พิมพ์ดีดไทย 12 (4)
8พข.2/122012209การขายประกันชีวิต3 (4)
9คธผ.2/122012306การใช้เครื่องใช้สำนักงาน2 (4)
10คธอ.2/122012306การใช้เครื่องใช้สำนักงาน2 (4)
11มบค.1/130000101การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3 (3)
12มบค.1/230000101การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3 (3)
13มบต.1/132022005การส่งเสริมการขาย3 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2797151 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.