ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ เอกราช   เลขาตระกูล
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชช.1/221001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น2 (4)
2ชย.2/521001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น2 (4)
3ชอ.1/721001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น2 (4)
4ชช.1/121001007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น2 (4)
5ชช.1/221001007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น2 (4)
6ชช.1/321001007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น2 (4)
7ชช.1/421001007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น2 (4)
8สอห.2/131032003มาตรฐานงานเชื่อม2 (2)
9สอห.2/131032004การออกแบบรอยต่องานเชื่อม2 (2)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2827611 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.