ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ สุริยันต์   พรหมคช
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชฟ.2/121042104เครื่องวัดไฟฟ้า2 (4)
2ชฟ.2/621042104เครื่องวัดไฟฟ้า2 (4)
3สอค.2/131000106นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์3 (4)
4สอต.2/131000106นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์3 (4)
5สอต.2/231000106นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์3 (4)
6สอค.1/131041002เครื่องวัดไฟฟ้า2 (3)
7สอต.1/131041002เครื่องวัดไฟฟ้า2 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2989061 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.