ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ธนกร   สุขส่ง
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชก.2/321022103การวัดละเอียด2 (3)
2ชก.2/421022103การวัดละเอียด2 (3)
3ชก.2/321022106งานเครื่องมือกล 16 (12)
4ชพ.2/121022111งานอบชุบโลหะ3 (6)
5ชพ.3/121024604ปฏิบัติงานแม่พิมพ์โลหะ 43 (4)
6มอผ.1/131000101กลศาสตร์วิศวกรรม 13 (3)
7มอผ.1/231000101กลศาสตร์วิศวกรรม 13 (3)
8มอผ.1/331000101กลศาสตร์วิศวกรรม 13 (3)
9มอผ.1/431000101กลศาสตร์วิศวกรรม 13 (3)
10สอผ.1/131000101กลศาสตร์วิศวกรรม 13 (3)
11สอผ.1/231000101กลศาสตร์วิศวกรรม 13 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5694849 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.