ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ /
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ สกล   หุ่นงาม
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชย.1/120001302ภูมิเศรษฐศาสตร์2 (2)
2ชย.1/1020001302ภูมิเศรษฐศาสตร์2 (2)
3ชย.1/220001302ภูมิเศรษฐศาสตร์2 (2)
4ชย.1/520001302ภูมิเศรษฐศาสตร์2 (2)
5ชย.1/620001302ภูมิเศรษฐศาสตร์2 (2)
6ชย.1/920001302ภูมิเศรษฐศาสตร์2 (2)
7ชช.2/320001302ภูมิเศรษฐศาสตร์2 (2)
8ชช.2/420001302ภูมิเศรษฐศาสตร์2 (2)
9มอท.2/130001304การเมืองการปกครองของไทย2 (2)
10มออ.2/130001304การเมืองการปกครองของไทย2 (2)
11มออ.2/230001304การเมืองการปกครองของไทย2 (2)
12สอข.2/130001304การเมืองการปกครองของไทย2 (2)
13สอผ.2/130001304การเมืองการปกครองของไทย2 (2)
14สอผ.2/230001304การเมืองการปกครองของไทย2 (2)
15สอย.2/130001304การเมืองการปกครองของไทย2 (2)
16สอย.2/230001304การเมืองการปกครองของไทย2 (2)
17สอห.2/130001304การเมืองการปกครองของไทย2 (2)
18สบค.2/130001304การเมืองการปกครองของไทย2 (2)
19สบค.2/230001304การเมืองการปกครองของไทย2 (2)
20สบบ.2/130001304การเมืองการปกครองของไทย2 (2)
21สบบ.2/230001304การเมืองการปกครองของไทย2 (2)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8011491 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.