ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ จตุรงค์   อ่อนสาร
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชย.3/321012114งานวัดละเอียดช่างยนต์2 (3)
2มอย.1/131010001งานเครื่องยนต์เล็ก3 (5)
3มอย.1/231010001งานเครื่องยนต์เล็ก3 (5)
4มอย.1/331010001งานเครื่องยนต์เล็ก3 (5)
5มอย.1/131010003งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน3 (5)
6มอย.2/131012004งานซ่อมเครื่องยนต์3 (5)
7มอย.2/231012004งานซ่อมเครื่องยนต์3 (5)
8มอย.2/331012004งานซ่อมเครื่องยนต์3 (5)
9มอย.2/131012116งานบริการยานยนต์3 (8)
10มอย.2/231012116งานบริการยานยนต์3 (8)
11มอย.2/331012116งานบริการยานยนต์3 (8)
12มอย.2/131014101ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต์ 15 (5)
13มอย.2/231014101ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต์ 15 (5)
14มอย.2/331014101ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต์ 15 (5)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8054471 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.