ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ภาสกร   ดงทอง
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชฟ.2/221042104เครื่องวัดไฟฟ้า2 (4)
2ชฟ.3/121042122งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า2 (4)
3ชฟ.3/221042122งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า2 (4)
4มอค.1/131000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2 (4)
5มอค.1/231000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2 (4)
6สอต.2/231042003เครื่องกลไฟฟ้า 23 (4)
7มอค.2/131042108วิทยาการก้าวหน้าเครื่องกลไฟฟ้า 13 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5019469 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.