ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ คณันนท์    จันทร์อ่อน
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชก.1/221001007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น2 (4)
2ชย.1/721001007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น2 (4)
3ชก.1/121022103การวัดละเอียด2 (3)
4ชก.1/221022103การวัดละเอียด2 (3)
5ชก.1/321022103การวัดละเอียด2 (3)
6ชก.1/421022103การวัดละเอียด2 (3)
7ชก.3/421022108งานเครื่องมือกล 26 (12)
8ชก.2/521022111งานอบชุบโลหะ3 (6)
9ชกท.3/121024603ปฏิบัติงานแม่พิมพ์โลหะ 33 (8)
10ชกท.3/121024604ปฏิบัติงานแม่พิมพ์โลหะ 43 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2791309 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.