ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ /
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ณัฐิกา   สิมชมภู
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พบ.2/320010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
2ชฟ.1/320010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
3ชฟ.1/420010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
4ชฟ.1/520010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
5ชฟ.1/620010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
6ชถ.2/120010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
7ชถ.2/220010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
8พข.1/222011002บัญชีเบื้องต้น 13 (4)
9พบ.3/122012105ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า3 (3)
10พบ.3/122012108การบัญชีเกี่ยวกับภาษี3 (3)
11มบต.1/132000002บัญชีเบื้องต้น 13 (4)
12สบบ.1/132001009การภาษีอากร3 (3)
13สบบ.1/232001009การภาษีอากร3 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2843120 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.