ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ เดชฤทธิ์   เดชพันธ์
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชพ.1/221001006งานเครื่องยนต์เบื้องต้น2 (4)
2ชย.2/421011003งานเครื่องล่างรถยนต์3 (6)
3ชย.2/521012107งานสีรถยนต์3 (6)
4ชย.2/821012107งานสีรถยนต์3 (6)
5ชย.3/121012114งานวัดละเอียดช่างยนต์2 (3)
6ชย.2/321012115เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2 (2)
7ชย.2/421012115เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2 (2)
8มอย.1/231010003งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน3 (5)
9สอย.1/331012001เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2 (2)
10สอย.1/431012001เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2 (2)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2778759 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.