ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ทรงธรรม   พวงแก้ว
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชอ.2/421042208เครื่องเสียง3 (6)
2ชอ.3/621042223ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์2 (4)
3ชอ.3/721042223ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์2 (4)
4มอท.2/131052003ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี2 (3)
5มออ.1/231052005ระบบเสียง2 (3)
6สออ.1/131052005ระบบเสียง2 (3)
7สออ.1/231052005ระบบเสียง2 (3)
8สออ.2/231052101อิเล็กทรอนิกส์กําลัง3 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2798622 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.