ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ /
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ศรายุฏต์   อมตะไพบูลย์
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พค.1/322001001ธุรกิจทั่วไป2 (2)
2พค.1/422001001ธุรกิจทั่วไป2 (2)
3พบ.2/122012101การบัญชีตั๋วเงิน3 (3)
4พบ.2/222012101การบัญชีตั๋วเงิน3 (3)
5พบ.2/322012101การบัญชีตั๋วเงิน3 (3)
6พบ.2/422012101การบัญชีตั๋วเงิน3 (3)
7พบ.3/122012102การบัญชีห้างหุ้นส่วน3 (4)
8มบบ.1/232000001ธุรกิจทั่วไป2 (2)
9สบบ.1/132012010ระบบบัญชี3 (3)
10สบบ.1/232012010ระบบบัญชี3 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 11.5031388 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.