ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ มนวรรธณ์   นกอิ่ม
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชย.3/320010004การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น2 (3)
2ชย.3/420010004การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น2 (3)
3ชก.2/520010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
4ชฟ.2/520010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
5ชฟ.2/620010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
6ชอ.2/720010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
7มบต.1/130001423วิทยาศาสตร์ 43 (4)
8สบค.2/230001423วิทยาศาสตร์ 43 (4)
9สบบ.1/130001423วิทยาศาสตร์ 43 (4)
10สบบ.1/230001423วิทยาศาสตร์ 43 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2767088 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.