ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ บุญชัย   วสยางกูร
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชย.3/521011001งานเครื่องยนต์3 (6)
2ชย.3/621011001งานเครื่องยนต์3 (6)
3ชย.3/721011001งานเครื่องยนต์3 (6)
4ชย.3/821011001งานเครื่องยนต์3 (6)
5ชย.3/121011002งานส่งกำลังรถยนต์3 (6)
6ชย.3/221011002งานส่งกำลังรถยนต์3 (6)
7ชย.3/321011002งานส่งกำลังรถยนต์3 (6)
8ชย.3/421011002งานส่งกำลังรถยนต์3 (6)
9ชย.3/521012117งานบริการยานยนต์4 (6)
10ชย.3/621012117งานบริการยานยนต์4 (6)
11ชย.3/721012117งานบริการยานยนต์4 (6)
12ชย.3/821012117งานบริการยานยนต์4 (6)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5524671 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.