ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ผไทรัฐ   พันธุมาศ
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชฟ.2/521042104เครื่องวัดไฟฟ้า2 (4)
2ชฟ.2/621042105การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน3 (6)
3ชฟ.2/121042106เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง2 (2)
4ชฟ.2/221042106เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง2 (2)
5ชฟ.2/321042106เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง2 (2)
6ชฟ.2/421042106เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง2 (2)
7ชฟ.2/521042106เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง2 (2)
8ชฟ.2/621042106เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง2 (2)
9สอค.2/130000101การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3 (3)
10สอค.1/231041002เครื่องวัดไฟฟ้า2 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.3078940 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.