ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ พัธรินพันธ์   เอมรัตน์
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พค.1/122011002บัญชีเบื้องต้น 13 (4)
2พบ.1/122011002บัญชีเบื้องต้น 13 (4)
3พบ.1/422011002บัญชีเบื้องต้น 13 (4)
4พบ.1/222011005พิมพ์ดีดไทย 12 (4)
5พบ.1/322011005พิมพ์ดีดไทย 12 (4)
6พบ.3/322011018เอกสารธุรกิจ2 (2)
7มบบ.1/132000002บัญชีเบื้องต้น 13 (4)
8มบบ.1/232000002บัญชีเบื้องต้น 13 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2797420 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.