ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ องอาจ   อรรคบุตร
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชอ.1/221001003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น2 (4)
2ชอ.1/321001003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น2 (4)
3ชอ.1/821001003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น2 (4)
4ชอ.2/221042202วงจรไฟฟ้ากระแสตรง2 (4)
5ชอ.2/721042202วงจรไฟฟ้ากระแสตรง2 (4)
6มออ.1/131000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2 (4)
7มออ.1/231000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2743101 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.