ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ เลิศ   ก้านเหลือง
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชฟ.2/321042102วงจรไฟฟ้า 13 (5)
2มอค.1/131040003เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น2 (4)
3มอค.1/231040003เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น2 (4)
4มอค.1/131040005มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม3 (5)
5มอค.1/231040005มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม3 (5)
6มอต.2/131042210วิทยาการก้าวหน้าการติดตั้งไฟฟ้า3 (6)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2731199 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.