ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ คำพา   ขันตี
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พค.2/522011011พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 11 (3)
2พค.2/122012401คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการเบื้องต้น2 (4)
3พค.2/222012401คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการเบื้องต้น2 (4)
4พค.2/322012401คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการเบื้องต้น2 (4)
5พค.2/422012401คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการเบื้องต้น2 (4)
6พค.2/522012401คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการเบื้องต้น2 (4)
7พค.2/322012407โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์1 (2)
8พค.2/522012407โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์1 (2)
9พค.3/122012415ระบบเครือข่ายเบื้องต้น2 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2955940 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.