ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ปีที่เข้าเรียน    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์1934197153153121112290905575562
เครื่องมือกล4514638139353527271452147
แม่พิมพ์โลหะ454540402727181191301131
เชื่อมโลหะ45146232335136161171193122
ไฟฟ้ากำลัง968104765817474565630213315
อิเล็กทรอนิกส์8626112781290768844014128047327
เทคนิคคอมพิวเตอร์164201111222244453659
ก่อสร้าง7413874775440343262618723210
โยธา692392481563298372612717247219
สถาปัตยกรรม202343252651192443196258379162
รวม อุตสาหกรรม68910379253966605478475253221033220282262254
การบัญชี201151351212013281261342565842417459
การขาย282822527996626870
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ201071274171112161001168253385303388
รวม พาณิชยกรรม402502905521627124235259108797129788917
ธุรกิจเสื้อผ้า440011055
อาหารและโภชนาการ51621320232131555105464
รวม คหกรรม520253202321315066105969
การโรงแรม115061835434465027925138163
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว115061835434465027925138163
เทคโนโลยีสารสนเทศ7253214183215924114154756103
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ7253214183215924114154756103
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)7524481200619355974523350873 345114459223912673506

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์1711172156156051513781379
เครื่องมือกล14021421221123043433053308
แม่พิมพ์โลหะ1111252504440040
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม3333242406663063
เครื่องกลไฟฟ้า53154612630102121245129
ติดตั้งไฟฟ้า102210482385066662505255
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม821294731184081916324187
ระบบโทรคมนาคม00011101
เทคนิคการก่อสร้าง466524534801511610610116
โยธา1052412968188606456923747284
เทคนิคสถาปัตยกรรม191332219300639462571
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์561184120213151126
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย131023581300181836
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์00033303
รวม อุตสาหกรรม78077857690597490002791329217491491898
การบัญชี212222431012613606737937421458
การตลาด667737323907713106119
การพัฒนาเว็บเพจ331461793191122012233576260336
เทคโนโลยีสำนักงาน0009223192231
รวม บริหารธุรกิจ604354954824929700027125152135809944
ธุรกิจอาหาร3141739120062329
รวม คหกรรม31417391200000062329
บริการส่วนหน้าโรงแรม189113140022123
แม่บ้านโรงแรม5313600053136
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว639451131400000075259
เทคโนโลยีสารสนเทศ3734022173907714662793
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร373402217390007714662793
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)88656814547643471111000 313145458196310603023

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า12113881010030131
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 8899998834034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต20121170171901980864165
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ16173331013262677196079
รวม บริหารธุรกิจ1617333101302626077196079
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)36185420103019264587158361144

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5725679 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.