ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์173173136113799991061065141515
เครื่องมือกล45146401413313432321503153
แม่พิมพ์โลหะ444438383030201211321133
โครงสร้าง3838353599222241042106
ไฟฟ้ากำลัง737807057558462616126216278
อิเล็กทรอนิกส์801696572178609695635925349302
เทคนิคคอมพิวเตอร์2362912416991010541064
ก่อสร้าง8579245125732739282819026216
โยธา463581421759247312412513660196
สถาปัตยกรรม312758131932151732237308270152
รวม อุตสาหกรรม6389973748880568369454143821439618772382115
การบัญชี231061291590105111041152606251360411
การขาย12213317172202233146175
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ307810815891043462967384586267353
รวม พาณิชยกรรม6520527030196226471862339101110151688839
ธุรกิจเสื้อผ้า2683301121012
อาหารและโภชนาการ4172131417119205585563
รวม คหกรรม623293172011920066106575
การโรงแรม173956731385283318930106136
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว173956731385283318930106136
เทคโนโลยีสารสนเทศ11203162228131730125174264106
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ11203162228131730125174264106
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)7373861123534346880435295730 404134538211011613271

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์17111721311132676703692371
เครื่องมือกล13021321091110414102803283
แม่พิมพ์โลหะ1414111133028028
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม2929272799065065
เครื่องกลไฟฟ้า55554040191901140114
ติดตั้งไฟฟ้า983101841858919002715276
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม786846697512214015617173
ระบบโทรคมนาคม00110101
เทคนิคการก่อสร้าง591603063616319010510115
โยธา60147450116175681018531216
เทคนิคสถาปัตยกรรม151934131124124160403474
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์41317123213071623
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย10313628224018725
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์770220909
รวม อุตสาหกรรม73062792568446123501936900016481251773
การบัญชี261822081815817668086050420470
การตลาด3454824850191006102108
การพัฒนาเว็บเพจ378612328115143163652081237318
เทคโนโลยีสำนักงาน0092231092231
รวม บริหารธุรกิจ663133794832136932147179000146781927
ธุรกิจอาหาร52126210120073138
รวม คหกรรม521262101200000073138
บริการส่วนหน้าโรงแรม1434485242900195877
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว14344852429000000195877
เทคโนโลยีสารสนเทศ23153830333710170602888
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2315383033371017000602888
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)83844512836534021055389176565 000188010232903

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า77102120181835237
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0880262634034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต707182200004404469271
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ61622151429034346247397
รวม บริหารธุรกิจ6162215142900034346247397
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)1316293316490004743909375168

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.0200360 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.