ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์173173136113799991061065141515
เครื่องมือกล45146401413313432321503153
แม่พิมพ์โลหะ444438383030201211321133
โครงสร้าง3838353599222241042106
ไฟฟ้ากำลัง737807057558462616126216278
อิเล็กทรอนิกส์801696572178609695635925349302
เทคนิคคอมพิวเตอร์2362912416991010541064
ก่อสร้าง8579245125732739282819026216
โยธา463581421759277342412513960199
สถาปัตยกรรม312758131932151732237308270152
รวม อุตสาหกรรม6389973748880568372454173821439618802382118
การบัญชี231061291589104111041152606251359410
การขาย12213317172202233146175
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ307810815891043462967394686268354
รวม พาณิชยกรรม6520527030195225471862339102111151688839
ธุรกิจเสื้อผ้า2683301121012
อาหารและโภชนาการ4172131417119205585563
รวม คหกรรม623293172011920066106575
การโรงแรม173956731385283318930106136
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว173956731385283318930106136
เทคโนโลยีสารสนเทศ11203162228131730125174264106
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ11203162228131730125174264106
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)7373861123534345879438295733 404135539211311613274

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์17211731311132474703502352
เครื่องมือกล13021321091110414102803283
แม่พิมพ์โลหะ1414111133028028
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม29130272799065166
เครื่องกลไฟฟ้า55554040191901140114
ติดตั้งไฟฟ้า983101841853013102125217
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม786846797612214015717174
ระบบโทรคมนาคม00110101
เทคนิคการก่อสร้าง591603163716319010610116
โยธา6014744195013114011424138
เทคนิคสถาปัตยกรรม151934131124124160403474
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์41317123213071623
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย10313628224018725
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์770220909
รวม อุตสาหกรรม73163794561426032091422300015011191620
การบัญชี26183209171501672121043354397
การตลาด3454824850191006102108
การพัฒนาเว็บเพจ37881252610312971421070205275
รวม บริหารธุรกิจ663163824530134684452000119661780
ธุรกิจอาหาร52126210120073138
รวม คหกรรม521262101200000073138
บริการส่วนหน้าโรงแรม1434485242900195877
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว14344852429000000195877
เทคโนโลยีสารสนเทศ23153830333710170602888
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2315383033371017000602888
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)8394491288643380102322468292 00017068972603

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า77102120181835237
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0880262634034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต707182200004404469271
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ61622151429034346247397
รวม บริหารธุรกิจ6162215142900034346247397
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)1316293316490004743909375168

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.3245912 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.