ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ปีที่เข้าเรียน    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์1924196153153121112289895555560
เครื่องมือกล4514638139353527271452147
แม่พิมพ์โลหะ454540402727181191301131
เชื่อมโลหะ45146232335136161171193122
ไฟฟ้ากำลัง968104765817474545430013313
อิเล็กทรอนิกส์8526111781290758833914027747324
เทคนิคคอมพิวเตอร์164201111222244453659
ก่อสร้าง7413874775440343262618723210
โยธา692392481563298372612717247219
สถาปัตยกรรม202343252651192443196258379162
รวม อุตสาหกรรม68710379053966605477475243181032820212262247
การบัญชี201151351211913181261342545642414456
การขาย282822527996626870
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ20107127417111216991158233185300385
รวม พาณิชยกรรม402502905521527024234258108393129782911
ธุรกิจเสื้อผ้า440011055
อาหารและโภชนาการ51621320232131555105464
รวม คหกรรม520253202321315066105969
การโรงแรม115061835434465027925138163
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว115061835434465027925138163
เทคโนโลยีสารสนเทศ7253214183215924114154756103
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ7253214183215924114154756103
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)7504481198619354973522349871 341110451223212613493

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์1711172151151033333551356
เครื่องมือกล13921411221123044443053308
แม่พิมพ์โลหะ1111252503339039
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม3333242406663063
เครื่องกลไฟฟ้า52153612630102121235128
ติดตั้งไฟฟ้า102210470373018181905195
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม821294731184081916324187
ระบบโทรคมนาคม00011101
เทคนิคการก่อสร้าง466524534801411510510115
โยธา6218804816640911011935154
เทคนิคสถาปัตยกรรม191332219300639462571
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์561184120213151126
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย131023581300181836
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์00044404
รวม อุตสาหกรรม7357180665357710000158916715461371683
การบัญชี1818220091111200191927312339
การตลาด667737323907713106119
การพัฒนาเว็บเพจ28115143268010604111558206264
รวม บริหารธุรกิจ52364416422232650004374198624722
ธุรกิจอาหาร2141639120052328
รวม คหกรรม21416391200000052328
บริการส่วนหน้าโรงแรม189113140022123
แม่บ้านโรงแรม5313600053136
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว639451131400000075259
เทคโนโลยีสารสนเทศ3734022173907714662793
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร373402217390007714662793
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)83249113237213191040000 1695322217228632585

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า12113881010030131
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 8899998834034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต20121170171901980864165
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ16173331013262677196079
รวม บริหารธุรกิจ1617333101302626077196079
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)36185420103019264587158361144

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2871480 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.