ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ปีที่เข้าเรียน    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์1934197153153121112290905575562
เครื่องมือกล4514638139353527271452147
แม่พิมพ์โลหะ454540402727181191301131
เชื่อมโลหะ45146232335136161171193122
ไฟฟ้ากำลัง968104765817474565630213315
อิเล็กทรอนิกส์8626112781290768844014128047327
เทคนิคคอมพิวเตอร์164201111222244453659
ก่อสร้าง7413874775440343262618723210
โยธา692392481563298372612717247219
สถาปัตยกรรม202343252651192443196258379162
รวม อุตสาหกรรม68910379253966605478475253221033220282262254
การบัญชี201151351212013281261342565842417459
การขาย282822527996626870
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ201071274171112161001168253385303388
รวม พาณิชยกรรม402502905521627124235259108797129788917
ธุรกิจเสื้อผ้า440011055
อาหารและโภชนาการ51621320232131555105464
รวม คหกรรม520253202321315066105969
การโรงแรม115061835434465027925138163
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว115061835434465027925138163
เทคโนโลยีสารสนเทศ7253214183215924114154756103
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ7253214183215924114154756103
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)7524481200619355974523350873 345114459223912673506

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์1711172151151034343561357
เครื่องมือกล14021421221123043433053308
แม่พิมพ์โลหะ1111252504440040
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม3333242406663063
เครื่องกลไฟฟ้า53154612630102121245129
ติดตั้งไฟฟ้า102210470373018181905195
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม821294731184081916324187
ระบบโทรคมนาคม00011101
เทคนิคการก่อสร้าง466524534801511610610116
โยธา6218804816640911011935154
เทคนิคสถาปัตยกรรม191332219300639462571
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์561184120213151126
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย131023581300181836
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์00033303
รวม อุตสาหกรรม7377180865357710000159916815491371686
การบัญชี1818320191111200191927313340
การตลาด667737323907713106119
การพัฒนาเว็บเพจ28115143268010604111558206264
รวม บริหารธุรกิจ52365417422232650004374198625723
ธุรกิจอาหาร3141739120062329
รวม คหกรรม31417391200000062329
บริการส่วนหน้าโรงแรม189113140022123
แม่บ้านโรงแรม5313600053136
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว639451131400000075259
เทคโนโลยีสารสนเทศ3734022173907714662793
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร373402217390007714662793
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)83549213277213191040000 1705322317268642590

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า12113881010030131
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 8899998834034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต20121170171901980864165
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ16173331013262677196079
รวม บริหารธุรกิจ1617333101302626077196079
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)36185420103019264587158361144

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2965519 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.