คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม 10
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายณัฐวุฒิ นางสุมิตรา นายอดิศักดิ์ นายไสว นายพิศาล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายทรงสิทธิ์ นายสุริยนต์ นายจิรศักดิ์ นายสันติรักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประยูร ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.อิสราภรณ์ นางยุภาพรรณ นายปรัชญา นายวีรยุทธ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พัชรินทร์ น.ส.พัชรินทร์ น.ส.กมลีรัตน์
โฮมรูม
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ น.ส.ศันสนีย์ น.ส.ศันสนีย์ นายเมธาวุฒิ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.งามศิริ นายอดิศักดิ์ นายมนวรรธณ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ