คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายภควัตร สิงห์คำ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
2101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  11-21-18 32
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเกียรติศักดิ์
//------------- 21012106 -------------//
นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
//------------- 20012001 -------------//
นางกาญจนา ถามุลเลศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสิริชัย
//------------- 21012102 -------------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
//------------- 21012102 -------------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
นายถาวร น.ส.อัจฉราวดี
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001302 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
//--------- 20011001 ---------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21001002 ---------//
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
//--------------------------- 21001003 ---------------------------//
นายจักรพันธุ์ บุรณะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..............................
      (นายวสันต์  อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ