คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.14
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายองอาจ อรรคบุตร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0-3-13
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  12-15-17 27

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 20011004 -------------//
นายองอาจ อรรคบุตร
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21052001 -------------//
นายองอาจ อรรคบุตร
น.ส.อรอุมา
//--------- 20001101 ---------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ธัญณิชา
//------------- 21001006 -------------//
น.ส.ธัญณิชา สมนา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001001 ------------------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
โฮมรูม
//--------- 21001002 ---------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001301 ---------//
น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ