คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชค.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายประวิทย์ ราชภักดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 1-2-23
2128-2105การซ่อมคอมพิวเตอร์พกพา 1-3-24
2128-2118ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
2128-2121อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1-3-24
2128-2122ระบบเสียงและระบบภาพ 1-3-24
2128-2123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2128-2106เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์ 1-3-24
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
2128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส 1-3-24
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
 รวม  10-25-18 35

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21282106 ------------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
//------------------ 21282122 ------------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
นายอัตตะพงษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21282011 -------------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
น.ส.พิมพ์พัชชา
//------------------ 21282005 ------------------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21282123 ------------------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
กิจกรรม
กิจกรรม
นายทวีทรัพย์ นายทวีทรัพย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21282105 ------------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21282118 -------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
//------------- 21282121 -------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ