คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชส.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษาน.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24
2106-1001พื้นฐานงานไม้ 0-6-26
2106-1002พื้นฐานงานปูน 0-6-26
2106-1003วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 2-0-22
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  11-23-19 34

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011001 ---------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
//------------- 20001301 -------------//
น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001601 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
น.ส.Yang
//--------- 21061003 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนิกร
//------------- 21001301 -------------//
นายนิกร จันทร์เทศ
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.พิมพ์พัชชา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21061002 ------------------//
นายอภิชัย มีศิลป์
โฮมรูม
//--------- 21061002 ---------//
นายอภิชัย มีศิลป์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.Yang
//------------- 21061001 -------------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
//------------- 21061001 -------------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายนิกร จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ