คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชส.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24
2106-1001พื้นฐานงานไม้ 0-6-26
2106-1002พื้นฐานงานปูน 0-6-26
2106-1003วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 2-0-22
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2-0-12
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  13-21-19 34
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011001 ---------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
นายศิริวัฒน์
น.ส.พิมพ์พัชชา
//--------- 20001601 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
นายชินาธิป
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.จริยาพร กระสังข์
//--------- 20009206 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
นายพิสิทธิ์
//--------- 21061003 ---------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001301 ------------------//
นายนิกร จันทร์เทศ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายพิสิทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21061001 ------------------//
นายศิริวัฒน์ โลบุญ
โฮมรูม
//--------- 21061001 ---------//
นายศิริวัฒน์ โลบุญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001301 ---------//
นายชินาธิป พิมศร
//--------- 21061002 ---------//
นายศิริวัฒน์ โลบุญ
//------------- 21061002 -------------//
นายศิริวัฒน์ โลบุญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน............................
(นายนิกร  จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ