คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชส.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายเถลิงศักดิ์ สุพรม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร 0-12-412
2106-8001ฝึกงาน *-*-44
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  0-14-8 18
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21062101 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21068001 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21068001 ---------//
นายนิกร จันทร์เทศ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายราชวัตร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21062101 -------------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
โฮมรูม
//------------- 21062101 -------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21062101 -------------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...........................
      (นายนิกร  จันทร์เทศ)
      หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ