คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชส.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายเถลิงศักดิ์ สุพรม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2106-1005การสำรวจงานก่อสร้าง 1 1-3-24
2106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 1 2-0-22
2106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 1-9-410
2106-2002อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2-3-35
2106-2105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  12-23-20 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21062001 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
//--------- 21062001 ---------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
//--------- 21062001 ---------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21061006 ---------//
นายเกษม วัฒนเศรษฐานันท์
//--------- 21062002 ---------//
นายนิกร จันทร์เทศ
//------------- 21062002 -------------//
นายนิกร จันทร์เทศ
นายสุวิทย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21062001 ------------------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21061005 ------------------//
นายเกษม วัฒนเศรษฐานันท์
โฮมรูม
นายสุวิทย์
//--------- 20001203 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางนาตยา
//------------- 21062105 -------------//
นายราชวัตร นาจำปา
//--------- 21062105 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน............................
(นายนิกร  จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ