คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชส.33
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษาน.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2106-2005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 1-2-23
2106-2003อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง 2-3-35
2106-2006วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 2 2-0-22
2106-2010งานสีและการเคลือบผิว 1-3-24
2106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
2106-2107งานอลูมิเนียมและประมาณราคา 0-6-26
2106-2111กลศาสตร์โครงสร้าง 2 2-0-22
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  9-22-17 31
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21062111 ---------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
//--------- 21062104 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
//------------- 21062104 -------------//
นายราชวัตร นาจำปา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21062107 ------------------//
นายศิริวัฒน์ โลบุญ
//--------- 21062107 ---------//
นายศิริวัฒน์ โลบุญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21062010 ------------------//
นายลือชัย จงมีเสร็จ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21062006 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
//--------- 21062005 ---------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
โฮมรูม
นายมนต์เทพ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21062003 ------------------//
นายเกษม วัฒนเศรษฐานันท์
นายเกษม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน............................
(นายนิกร  จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ