คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม คธผ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2-0-12
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2401-2003การใช้และการบำรุงรักษาจักร 1-3-24
2400-1001ผ้าและการแต่งกาย 1-4-35
2400-1003ศิลปประดิษฐ์ 1-4-35
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  16-15-21 31
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24001003 ------------------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
น.ส.พัชรินทร์
//--------- 20009206 ---------//
น.ส.Yang Zhi
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
//--------- 20001101 ---------//
นางนาตยา พิมสอน
//--------- 20001501 ---------//
นายสรรเพชญ ขุนธิวงศ์
น.ส.รัตนา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 20001301 -------------//
นายชินาธิป พิมศร
น.ส.รัตนา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24001001 ------------------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
โฮมรูม
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24012003 ------------------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
น.ส.เฉลิมพร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.............................
(นางสาวเฉลิมพร  นาคพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ