คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม คธอ.31
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ที่ปรึกษาน.ส.ภัทรธิตา เทพแสง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2404-2101อาหารไทยยอดนิยม 0-4-24
2404-2106ขนมไทยเพื่อการค้า 0-6-26
2404-2125อาหารมังสวิรัติ 1-3-24
2404-8501โครงการ *-*-44
2404-2113อาหารอาเซียน 1-3-24
2404-2107เค๊กและการแต่งหน้าเค๊ก 0-6-26
2404-2120อาหารบำบัดโรค 1-3-24
2404-2118อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  4-30-18 38
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------------------------- 24042106 ---------------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24042107 ------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
//--------- 24042107 ---------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24042125 ------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 24048501 ------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24042101 ------------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
โฮมรูม
นางวิไล
//------------- 24042118 -------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางวิไล
//------------- 24042120 -------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
น.ส.ศศิกานต์
//------------- 24042113 -------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
       (นางวิไล โทนะพันธ์)
        หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ