คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ทส.21
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2901-1004การสร้างเว็บเบื้องต้น 1-2-23
2901-1007เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
2901-2008โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 1-2-23
2901-2010ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
2901-2011การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 1-2-23
2901-2119ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-24
2901-2138ระบบภาพและเสียง 1-3-24
2901-9006การผลิตสื่อดิจิตอล 1-2-23
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  13-22-22 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.จริยาพร กระสังข์
น.ส.พิมพ์พัชชา
//------------- 29012138 -------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29011004 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
//--------- 29012008 ---------//
นายอุดร เศษโถ
นายอุดร น.ส.ศุทธ์หทัย นายอัตตะพงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001203 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
น.ส.ศันสนีย์ นางนพวรรณ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายลภณ นางนพวรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29012010 ---------//
นายลภณ บุญปก
//--------- 29011007 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
โฮมรูม
น.ส.ศันสนีย์ นายอุดร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 29012119 -------------//
นางนพวรรณ สาธุการ
น.ส.ศันสนีย์
//--------- 29012011 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
//--------- 29019006 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน................................
(นายกัณหา  อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ