คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอค.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน เครื่องกลไฟฟ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
3104-1001วงจรไฟฟ้า 2-3-35
3104-1002เครื่องวัดไฟฟ้า 2-3-35
3104-2001การติดตั้งไฟฟัา1 2-3-35
3104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
3104-2003เครื่องกลไฟฟ้า1 2-3-35
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  20-20-26 40
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31042002 ----------------------//
นายยุทธสาร สารการ
//---------------------- 31042003 ----------------------//
นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31041004 ----------------------//
นายวุฒิพงษ์ สมใจ
//--------- 30001604 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31041001 ----------------------//
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.สุจีรา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31042001 ----------------------//
นายยุทธสาร สารการ
โฮมรูม
//---------------------- 31041002 ----------------------//
นายณัฐวัฒน์ บุระพา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001402 -------------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
//--------- 30001209 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน..................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ