คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอส.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายไพทูรย์ ปะละพุตโต
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1202กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2-0-22
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3106-2007งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร 1-3-24
3106-2008เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-0-33
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33
3106-8501โครงการ *-*-44
3106-2102การทดสอบวัสดุก่อสร้าง 1-2-23
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  20-9-27 33
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ไพรวัลย์
//--------- 30001501 ---------//
นายสกล หุ่นงาม
//--------- 30001202 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายราชวัตร
//--------- 31062008 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
//------------- 31000105 -------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
นายสกล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31068501 ------------------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30011001 ---------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31212102 -------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
นายอภิชัย
โฮมรูม
//------------- 31062007 -------------//
นายอภิชัย มีศิลป์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31212103 -------------//
นายอภิชัย มีศิลป์
นายเถลิงศักดิ์
//--------- 31062102 ---------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...........................
      (นายนิกร  จันทร์เทศ)
      หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ